สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือและ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งเช่นน้ำตกแอ่งน้ำอุ่น
บ่อน้ำพุร้อนซึ่งสามารถเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่า ใต้พื้นโลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่

 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของ จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ
480,000 ไร่ หรือ 768 ตารางกิโลเมตรแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขต อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

1 . ถ้ำผางาม
อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ จซ.3 (ผางาม) ห่างจากที่ว่าการอำเภอ วังเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร
มีถ้ำที่สามารถเข้าไปศึกษาและท่องเที่ยวได้จำนวนหลายถ้ำเช่น ถ้ำผางาม ถ้ำน้ำถ้ำหม้อ ถ้ำหลวง ถ้ำลูกเกาะ
เป็นต้นหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่จซ.3อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 60 กิโลเมตร

2 . ชมดอกกระเสี้ยวบาน
ทุกๆ ปี ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจะงดงามด้วยดอกเสี้ยวที่บานประดับผืนป่า สามารถขับรถชมดอกเสี้ยวบานได้ตลอดเส้นทางแจ้ซ้อน- ป่าเหมี้ยง เป็นระยะทางประมาณ18 กิโลเมตร


3 . น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีสภาพการเกิดทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ มีกลิ่นกำมะถันค่อน ข้างอ่อนจำนวน 9 บ่อตั้งอยู่ในบริเวณพื้น
ที่ประมาณ 3ไร่ภายในพื้นที่มีโขดหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและมีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณราว
กับสายหมอกน้ำพุร้อนมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของน้ำพุร้อนประมาณ 73 องศาเซลเซียสเป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามา
แช่ สำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ 17 นาที ไข่แดงจะแข็งมีรสชาติมันอร่อยส่วนไข่ขาวจะเหลวคล้ายไข่เต่า

4 . แอ่งน้ำอุ่น
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนตั้งอยู่ติดกับบ่อน้ำพุร้อนเป็นแอ่งน้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของน้ำพุร้อนและน้ำ
เย็นที่มาจากน้ำตกแจ้ซ้อนทำให้เกิดเป็นน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิเหมาะแก่การแช่อาบ

5 . ห้องอาบน้ำแร่
มีทั้งห้องอาบแบบแช่ ซึ่งมีอ่างสำหรับลงแช่อาบ จำนวน 11 ห้อง และห้อง
อาบน้ำแบบตักอาบโดยแยกระหว่างห้องอาบชายหญิง จำนวน 16 ห้อง
อุณหภูมิของน้ำแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส เหมาะ แก่การอาบเป็น
อย่างยิ่ง การอาบน้ำแร่เป็นการบำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ทำให้รู้สึก
สดชื่นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้นและยังช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิด
ได้ เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคันเป็นต้นโดยน้ำแร่ที่ใช้ อาบต่อ ท่อโดยตรงมา
จากบ่อน้ำพุร้อน

6 . น้ำตกแม่มอญ
เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลอย่างรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง การตกของน้ำจะตกลงมาเป็นชั้นสวยงามแปลกตา
สภาพทั่วไปค่อนข้างอันตรายไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำเพราะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 5 กิโลเมตรทาง
เข้าน้ำตกเป็นเส้น ทางขนส่งแร่เดิม

7 . น้ำตกแม่ขุน
อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอญ มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาวสูงประมาณ 100 เมตรไหลลงมา
บรรจบกับน้ำตกแม่มอญ ต้องเดินเท้าจากที่ ทำการอุทยานประมาณ 5 กิโลเมตรควรติด
ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางด้วย

8 . น้ำตกแม่เปียก
เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต่อจากน้ำตกแจ้ซ้อนเข้าถึงโดย เส้นทางเดินศึกษาธรรม
ชาติซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 3กิโลเมตรมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วย
ชั้นน้ำตก 3 ชั้นความสูงประมาณ 100 เมตร

9 . น้ำตกแจ้ซ้อน
เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอนมีน้ำไหลตลอดปีมีแอ่งน้ำรองรับตลอดสายไหลตกลงมาเป็นชั้นๆมีความสูงทั้งหมด 6 ชั้นในแต่ละชั้นจะมีความสวยต่างกันออกไปอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพียง 1 กิโลเมตร มีทางเดินไปถึงได้สะ
ดวกและสามารถเดินจากบ่อน้ำพุร้อนไปถึงน้ำตกได้เช่นกัน


© 2020 www.thararin.com design by camptour.net